Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Доставка на резервни части за машини HYUNDAI“

Референтен No: 95 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 26.09.2016 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 27.09.2016 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение 95-2016-ЗОП.pdf 19.08.2016 392 kb   

Документация

Решение за изменение или допълнителна информация

Решение за изменение или допълнителна информация

Променена документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Protokol 1.pdf 18.10.2016 1180 kb   

Protokol 2.pdf 18.10.2016 884 kb   

Протокол 3.pdf 28.12.2016 1033 kb   

Протокол 4.pdf 28.12.2016 1595 kb   

Протокол 5.pdf 28.12.2016 1063 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор МТ - 30 / 19.01.2017

MT-030-2017 23.01.2017 1017 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка