Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на резервни части за машини DRESSTA

Референтен No: 54 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 24.10.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 25.10.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Документация

Разяснения

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Договори

Договор TO-213 / 02.07.2020

TO-213-2-07-2020-ЗАЛ 08.07.2020 1167 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор TO-214 / 02.07.2020

TO-214-2-07-2020-ЗАЛ 08.07.2020 1292 kb   

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка