Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Доставка на резервни части за булдозери Komatsu“

Референтен No: 96 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 26.09.2016 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:00 на 27.09.2016 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение 96-2016-ЗОП.pdf 19.08.2016 391 kb   

Документация

Разяснения

Razqsnenie zop 96 2016.pdf 26.08.2016 188 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 07.11.2016 1208 kb   

Протокол 2.pdf 07.11.2016 1182 kb   

Протокол 3.pdf 24.01.2017 1612 kb   

Протокол 4.pdf 24.01.2017 1226 kb   

Протокол 5.pdf 24.01.2017 1079 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор МТ - 068 / 20.02.2017

MT-068-2017 24.02.2017 552 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка