Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Доставка на релета ниско напрежение и принадлежности за релета”

Референтен No: 164 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 30.11.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 01.12.2017 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП164-2017г.pdf 26.10.2017 391 kb   

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 22.02.2018 48 kb   

Протокол 2.pdf 22.02.2018 37 kb   

Протокол 3.pdf 22.02.2018 39 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП