Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на работни обувки тип Половинки

Референтен No: 076 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 28.07.2016 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 29.07.2016 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 76 2016.pdf 04.07.2016 3727 kb   

Документация

Разяснения

Разяснение № 1.pdf 14.07.2016 238 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Protokol 1.pdf 27.09.2016 1047 kb   

Protokol 2.pdf 27.09.2016 1047 kb   

Protokol 3.pdf 04.01.2017 2021 kb   

Protokol 4.pdf 04.01.2017 868 kb   

Protokol 5.pdf 04.01.2017 679 kb   

Окончателен доклад

Protokol 6 okonchatelen.pdf 04.01.2017 1410 kb   

Решение за приключване

Reshenie klass polovinki.pdf 04.01.2017 631 kb   

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор MT-113 / 22.03.2017

-113-2017 24.03.2017 613 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка