Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на пускови резистори

Референтен No: 107 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 02.12.2016 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 05.12.2016 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 107-2016.pdf 24.10.2016 409 kb   

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 16.12.2016 65 kb   

Протокол 2.pdf 16.12.2016 65 kb   

Протокол 3_107_2016.pdf 16.02.2017 101 kb   

Протокол 4_107_2016.pdf 16.02.2017 110 kb   

Протокол 5_107_2016.pdf 16.02.2017 128 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор MT 094 / 17.03.2017

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор MT 095 / 17.03.2017

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка