Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на порцеланови ВМ предпазители, касети и основи за тях

Референтен No: 134 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 09.01.2020 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 10.01.2020 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 11.03.2020 135 kb   

Протокол 2.pdf 11.03.2020 116 kb   

Протокол 3.pdf 11.03.2020 227 kb   

Протокол 4.pdf 11.03.2020 130 kb   

Протокол 5.pdf 11.03.2020 174 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване