Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на порцеланови ВМ предпазители, касети и основи за тях

Референтен No: 134 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 09.01.2020 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 10.01.2020 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 11.03.2020 135 kb   

Протокол 2.pdf 11.03.2020 116 kb   

Протокол 3.pdf 11.03.2020 227 kb   

Протокол 4.pdf 11.03.2020 130 kb   

Протокол 5.pdf 11.03.2020 174 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор TO 170 / 11.05.2020

ЗОП 134-2019 18.05.2020 1452 kb   

Допълнителни споразумения
Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка