Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на полиуретанови пръстени за ГТЛ

Референтен No: 38 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 17.10.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 18.10.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор 269 / 17.09.2020

TO-269-17-09-2020-ЗАЛ 23.09.2020 1229 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка