Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на плътни профили

Референтен No: КС 15-2017-03 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Документация

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Договори

Договор 105 / 13.03.2018

MT-105-13-03-2018 19.03.2018 871 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка