Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на отоплителни уреди и вентилатори

Референтен No: 132 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 13.01.2020 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 14.01.2020 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Разяснения

Разяснение №1.pdf 10.12.2019 469 kb   

Разяснение №2.pdf 06.01.2020 507 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 28.07.2020 1134 kb   

Протокол 2.pdf 28.07.2020 792 kb   

Протокол 3.pdf 28.07.2020 1901 kb   

Протокол 4.pdf 28.07.2020 1247 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор ТО 275 / 24.09.2020

Договор TO-275 28.09.2020 1209 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор ТО 319 / 12.11.2020

Договор TO-319 13.11.2020 1246 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка