Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на отоплителни уреди и вентилатори

Референтен No: 132 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 13.01.2020 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 14.01.2020 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Разяснения

Разяснение №1.pdf 10.12.2019 469 kb   

Разяснение №2.pdf 06.01.2020 507 kb   

Протоколи / доклади