Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на оборудване и резервни части за автосонда SOILMEC STM – 8G

Референтен No: 103 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 18.10.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 21.10.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол № 1 stamp.pdf 31.10.2019 242 kb   

Протокол № 2 stamp.pdf 31.10.2019 336 kb   

Протокол № 3 stamp.pdf 17.01.2020 419 kb   

Протокол № 4 stamp.pdf 17.01.2020 295 kb   

Протокол № 5 stamp.pdf 17.01.2020 300 kb   

Окончателен доклад

Договори

Договор TO-64 / 19.02.2020

TO-64-19-02-2020-ЗАЛ 20.02.2020 1190 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка