Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на нови леки автомобили, категория М1

Референтен No: 130 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 15.01.2020 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 16.01.2020 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Договори

Договор TO-112 / 23.03.2020

TO-112-23-03-2020z 24.03.2020 2038 kb   

Допълнителни споразумения
Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка