Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на нагревателни елементи и отоплителни уреди

Референтен No: 180 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 22.01.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 13:00 на 23.01.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 180-2017.pdf 28.12.2017 443 kb   

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 14.02.2018 34 kb   

Протокол 2.pdf 14.02.2018 49 kb   

Протокол 3.pdf 14.02.2018 65 kb   

Протокол 4.pdf 14.02.2018 87 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор MT 94 / 02.03.2018

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор MT 95 / 02.03.2018

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка