Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на модули за управление на багери, насипообразуватели и задвижващи станции

Референтен No: 128 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 18.09.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 19.09.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 128-2018.pdf 27.08.2018 885 kb   

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 18.12.2018 126 kb   

Протокол 2.pdf 18.12.2018 195 kb   

Протокол 3.pdf 18.12.2018 378 kb   

Протокол 4.pdf 18.12.2018 340 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор MT 9 / 10.01.2019

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор MT 10 / 10.01.2019

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор MT 42 / 12.02.2019

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор MT 43 / 12.02.2019

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка