Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на мобилна сграда с битови и санитарни помещения за у-к „РТНК-5“ в рудник „Трояново-3“, село Медникарово

Референтен No: 115 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 04.11.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 05.11.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Решение за изменение или допълнителна информация

Решение за изменение или допълнителна информация

Променена документация

Разяснения

Разяснение №1.pdf 10.10.2019 92 kb   

Разяснение №2.pdf 24.10.2019 92 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол №1.pdf 25.06.2020 136 kb   

Протокол №2.pdf 25.06.2020 222 kb   

Протокол №3.pdf 24.07.2020 231 kb   

Протокол №4.pdf 24.07.2020 248 kb   

Протокол №5.pdf 24.07.2020 165 kb   

Окончателен доклад

Договори

Договор ТО-340 / 30.11.2020

TO-340-30-11-2020-ЗАЛ 04.12.2020 1906 kb   

Допълнителни споразумения

1-DS-30-03-2021-TO-340-2020-ЗАЛ 30.03.2021 253 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка