Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на машинни болтове и гайки

Референтен No: 126 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 09.12.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:00 на 10.12.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение 126 2019.pdf 11.11.2019 2761 kb   

Обявление.pdf 11.11.2019 4850 kb   

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 19.12.2019 740 kb   

Протокол 2.pdf 19.12.2019 1072 kb   

Протокол 3.pdf 30.01.2020 989 kb   

Протокол 4.pdf 30.01.2020 648 kb   

Протокол 5.pdf 30.01.2020 883 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Решение класиране.pdf 30.01.2020 1204 kb   

Договори

Договор ТО - 79 / 25.02.2020

TO-79-25-02-2020-ЗАЛ 02.03.2020 2166 kb   

Обявление за възлагане на поръчка

възложена поръчка 02.03.2020 3957 kb   

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка