Енергийна независимост и национална сигурност

 

"Доставка на машинни болтове и гайки"

Референтен No: 158 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 28.02.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 01.03.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Техническа спецификация

Разяснения

Разяснение 1.pdf 06.02.2019 393 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 21.03.2019 1146 kb   

Протокол 2.pdf 21.03.2019 1071 kb   

Протокол 3.pdf 15.04.2019 1029 kb   

Протокол 4.pdf 15.04.2019 1172 kb   

Протокол 5.pdf 15.04.2019 1510 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор МТ 174 / 10.06.2019

Договор МТ- 174 12.06.2019 1370 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка