Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на листова стомана

Референтен No: КС 15-2017-01 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Документация

Разяснение

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Договори

Договор 125 / 02.04.2018

MT-125-2-04-2018 05.04.2018 676 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка