Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на лепило за студена вулканизация на ГТЛ

Референтен No: 127 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 18.11.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:00 на 19.11.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение.pdf 04.11.2019 2565 kb   

Обявление.pdf 04.11.2019 5389 kb   

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 20.11.2019 958 kb   

Протокол 2.pdf 20.11.2019 1820 kb   

Протокол 3.pdf 10.12.2019 1260 kb   

Протокол 4.pdf 10.12.2019 991 kb   

Протокол 5.pdf 10.12.2019 905 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване