Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на лагери за ролки за ГТЛ

Референтен No: КС-03-2016-05 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Покани КС 03-2016-05.pdf 20.09.2017 360 kb   

Документация

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Договори

Договор 14 / 11.01.2018

MT-14-11-01-2018 16.01.2018 509 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка