Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на лагери и втулки

Референтен No: 03-2016-01 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Договори

Договор 222 / 16.06.2017

MT-222-2017 22.06.2017 802 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор 223 / 16.06.2017

MT-223-2017 22.06.2017 827 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка