Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на консумативи и резервни части за заваръчни апарати

Референтен No: 138 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 04.02.2020 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 05.02.2020 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор ТО-155 / 21.04.2020

TO-155-21-04-2020-ЗАЛ 27.04.2020 1275 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка