Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на комплектна разпределителна уредба ср.н. за 3С 560KW

Референтен No: 109 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 18.11.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 19.11.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол №1.pdf 10.01.2020 1736 kb   

Протокол №2.pdf 10.01.2020 1118 kb   

Протокол 3.pdf 07.07.2020 1072 kb   

Протокол 4.pdf 07.07.2020 1274 kb   

Протокол 5.pdf 07.07.2020 792 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор ТО 238 / 28.07.2020

ТО - 238-2020 19.08.2020 1999 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка