Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на гуми

Референтен No: 80 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 14.11.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 11:00 на 15.11.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Договори

Договор ТО-184 / 27.05.2020

TO-184-27-05-2020-об.поз.2.ЗАЛ 01.06.2020 1697 kb   

Допълнителни споразумения
Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор ТО-206 / 23.06.2020

TO-206-23-06-2020-об.поз.1.ЗАЛ 25.06.2020 2586 kb   

Допълнителни споразумения

1-SP-6-11-2020-TO-206-2020-ЗАЛ 09.11.2020 198 kb   

2-DS-20-04-2021-TO-206-2020-ЗАЛ 26.04.2021 193 kb   

3-DS-7-05-2021-TO-206-2020-ЗАЛ 07.05.2021 155 kb   

4-DS-29-06-2021-TO-206-2020-ЗАЛ 05.07.2021 199 kb   

5-от-29-09-2021-Договор TO-206-2020 30.09.2021 240 kb   

6 от 9-11-2021-TO-206-2021 12.11.2021 378 kb   

7 от 4-01-2022-TO-206-2020 24.01.2022 252 kb   

8 от 28-01-2022-TO-206-2020 28.01.2022 249 kb   

9 от -20-05-2022-TO-206-2020 30.05.2022 201 kb   

10 от 15.06.2022 Д-р MT-206-2020 15.06.2022 356 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка