Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на гумено-транспортна лента В1800 ЕР2500

Референтен No: КС 12-2017-06 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Решение.pdf 29.08.2019 843 kb   

Покани за представяне на оферти

Покани.pdf 29.08.2019 6082 kb   

Документация

Протоколи и доклад на комисията

Протокол 1.pdf 14.01.2020 1413 kb   

Протокол 2.pdf 14.01.2020 2222 kb   

Протокол 3.pdf 14.01.2020 632 kb   

Протокол 4.pdf 14.01.2020 2147 kb   

Окончателен доклад.pdf 14.01.2020 1875 kb   

Решение за приключване на процедурата

Решение класиране.pdf 14.01.2020 1764 kb   

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор ТО - 124 / 01.04.2020

TO-124-1-04-2020-ЗАЛ 09.04.2020 1203 kb   

Обявление за възлагане на поръчка

за възложена поръчка 09.04.2020 4263 kb   

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка