Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на гумено-транспортна лента В 2250 St3150 със защитен полиамиден брекер

Референтен No: КС13-2017-03 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Решение.pdf 05.12.2017 567 kb   

Покани за представяне на оферти

Покани.pdf 05.12.2017 3112 kb   

Документация

Протоколи и доклад на комисията

Протокол 1.pdf 06.02.2018 895 kb   

Протокол 2.pdf 06.02.2018 992 kb   

Протокол 3.pdf 06.02.2018 3190 kb   

Окончателен доклад.pdf 06.02.2018 1577 kb   

Решение за приключване на процедурата

Договори

Договор МТ-119 / 29.03.2018

MT-119-29-03-2018 10.04.2018 693 kb   

Обявление за възлагане на поръчка

за възложена поръчка 10.04.2018 4609 kb   

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка