Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на гумено-транспортна лента В 1800 St1600

Референтен No: КС 13-2017-02 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Решение.pdf 05.12.2017 567 kb   

Покани за представяне на оферти

Покани.pdf 05.12.2017 3188 kb   

Документация

Протоколи и доклад на комисията

Протокол 1.pdf 06.02.2018 874 kb   

Протокол 2.pdf 06.02.2018 964 kb   

Протокол3.pdf 06.02.2018 3109 kb   

Окончателен доклад.pdf 06.02.2018 1562 kb   

Решение за приключване на процедурата

Договори

Договор МТ - 116 / 27.03.2018

MT-116-27-03-2018 10.04.2018 1084 kb   

Допълнителни споразумения

1 stamp 05.09.2018 3309 kb   

Обявление за възлагане на поръчка

за възложена поръчка 10.04.2018 4709 kb   

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка