Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на гумено-транспортна лента В 1800 ЕР 2500"

Референтен No: КС 12-2017-01 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Решение.pdf 13.12.2017 574 kb   

Покани за представяне на оферти

Покани.pdf 13.12.2017 4211 kb   

Документация

Протоколи и доклад на комисията

Протокол 1.pdf 06.02.2018 985 kb   

Протокол 2.pdf 06.02.2018 1632 kb   

Протокол 3.pdf 06.02.2018 7813 kb   

Окончателен доклад.pdf 06.02.2018 1824 kb   

Решение за приключване на процедурата

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор MT-98 / 09.03.2018

MT-98-9-03-2018 14.03.2018 550 kb   

Допълнителни споразумения

1 stamp 14.08.2018 2604 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор МТ - 106 / 14.03.2018

MT-106-14-03-2018 21.03.2018 616 kb   

Допълнителни споразумения

1-SP-14-03-2018-MT-106-2018 21.03.2018 71 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка