Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Доставка на гумено-транспортнa лентa B2500 St3150 със защитен полиамиден брекер”

Референтен No: КС 13-2017-01 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Решение.pdf 09.08.2017 591 kb   

Покани за представяне на оферти

Покани за участие.pdf 09.08.2017 3169 kb   

Документация

Протоколи и доклад на комисията

Протокол 1.pdf 21.09.2017 955 kb   

Протокол 2.pdf 21.09.2017 1251 kb   

Протокол 3.pdf 21.09.2017 596 kb   

Окончателен доклад.pdf 21.09.2017 2393 kb   

Решение за приключване на процедурата

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП