Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Доставка на гумено-транспортнa лентa B1800 ЕР2500”

Референтен No: КС 12-2017-07 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Решение.pdf 21.10.2019 839 kb   

Покани за представяне на оферти

Покани.pdf 21.10.2019 5883 kb   

Документация

Протоколи и доклад на комисията

Протокол 1.pdf 21.02.2020 1367 kb   

Протокол 2.pdf 21.02.2020 1262 kb   

Протокол 3.pdf 21.02.2020 580 kb   

Протокол 4.pdf 21.02.2020 916 kb   

Окончателен доклад.pdf 21.02.2020 1079 kb   

Решение за приключване на процедурата

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор ТО - 207 / 23.06.2020

TO-207-23-05-2020-ЗАЛ 25.06.2020 1188 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка