Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на графични компютърни станции

Референтен No: 124 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 11.11.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 12.11.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор TO-76 / 25.02.2020

TO-76-25-02-2020-ЗАЛ 05.03.2020 1329 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка