Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на електрозащитни средства

Референтен No: 118 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 29.09.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 02.10.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 118-2017.pdf 07.09.2017 517 kb   

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 02.11.2017 32 kb   

Протокол 2.pdf 02.11.2017 73 kb   

Протокол 3.pdf 02.11.2017 89 kb   

Протокол 4.pdf 02.11.2017 105 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор MT 433 / 12.12.2017

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор MT 434 / 12.12.2017

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор MT 435 / 12.12.2017

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка