Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на електрохидравлични повдигачи

Референтен No: 131 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 08.01.2020 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 09.01.2020 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 24.07.2020 159 kb   

Протокол 2.pdf 24.07.2020 149 kb   

Протокол 3.pdf 24.07.2020 129 kb   

Протокол 4.pdf 24.07.2020 122 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор ТО 253 / 25.08.2020

ЗОП 131-2019 28.08.2020 1298 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка