Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на електрохидравлични повдигачи

Референтен No: 131 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 08.01.2020 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 09.01.2020 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади