Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на електрохидравлични повдигачи

Референтен No: 120 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 28.10.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 29.10.2019 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Решение за приключване