Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на електроди и електродна тел

Референтен No: 102 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 16.10.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 17.10.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор 42 / 05.02.2020

TO-42-5-02-2020-ЗАЛ 10.02.2020 1384 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор 43 / 05.02.2020

TO-43-5-02-2020-ЗАЛ 10.02.2020 1191 kb   

Допълнителни споразумения

1-SP-15-07-2020-TO-43-2020-ЗАЛ 15.07.2020 205 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка