Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на електрически табла общо предназначение и аксесоари за тях

Референтен No: КС 23-2017-01 / 0

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Документация

Протоколи и доклад на комисията

Протокол 1.pdf 29.01.2019 124 kb   

Протокол 2.pdf 29.01.2019 113 kb   

Окончателен доклад.pdf 29.01.2019 161 kb   

Решение за приключване на процедурата

Договори

Договор МТ 53 / 19.02.2019

Договор КС 23-2017-01 22.02.2019 1172 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка