Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на еднокофов багер на верижен ход със стрела тип „Long reach”

Референтен No: 94 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 26.09.2002 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 11:00 на 27.09.2016 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1_94_2016.pdf 14.11.2016 91 kb   

Протокол 2_94_2016.pdf 14.11.2016 108 kb   

Протокол 3_94_2016.pdf 24.01.2017 153 kb   

Протокол 4_94_2016.pdf 24.01.2017 159 kb   

Протокол 5_94_2016.pdf 24.01.2017 89 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор МТ-091 / 17.03.2017

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка