Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на четки за електродвигатели

Референтен No: 131 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 21.09.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 25.09.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 131-2018.pdf 29.08.2018 619 kb   

Документация

Техническа спецификация

Методика за оценка

Решение за изменение или допълнителна информация

Решение за изменение или допълнителна информация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 01.10.2018 67 kb   

Протокол 2.pdf 01.10.2018 100 kb   

Протокол 3.pdf 14.03.2019 156 kb   

Протокол 4.pdf 14.03.2019 146 kb   

Протокол 5.pdf 14.03.2019 108 kb   

Протокол 6.pdf 14.03.2019 179 kb   

Протокол 7.pdf 14.03.2019 65 kb   

Протокол 8.pdf 14.03.2019 146 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор МТ 121 / 16.04.2019

Договор ЗОП 131-2018 19.04.2019 1106 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка