Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на честотни задвижвания, електронни модули и компоненти

Референтен No: 92 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 14.10.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 15.10.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 27.11.2019 227 kb   

Протокол 2.pdf 27.11.2019 216 kb   

Протокол 3.pdf 10.06.2020 261 kb   

Протокол 4.pdf 10.06.2020 456 kb   

Протокол 5.pdf 10.06.2020 274 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Решение .pdf 10.06.2020 414 kb   

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор TO-218 / 09.07.2020

TO-218-9-07-2020-ЗАЛ 14.07.2020 1215 kb   

Допълнителни споразумения
Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка