Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на булдозери

Референтен No: 62 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 02.08.2016 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 11:00 на 03.08.2016 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Разяснения

Разяснение 1.pdf 07.07.2016 1193 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 12.09.2016 1040 kb   

Протокол 2.pdf 12.09.2016 1867 kb   

Решение за приключване