Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на багерни гумено-транспортни ленти с текстилен корд

Референтен No: КС 12-2017-05 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Решение.pdf 12.09.2019 918 kb   

Покани за представяне на оферти

Покани.pdf 12.09.2019 6470 kb   

Протоколи и доклад на комисията

Протокол 1.pdf 14.01.2020 1439 kb   

Протокол 2.pdf 14.01.2020 1380 kb   

Протокол 3.pdf 14.01.2020 730 kb   

Протокол 4.pdf 14.01.2020 2900 kb   

Окончателен доклад.pdf 14.01.2020 1312 kb   

Решение за приключване на процедурата

Решение класиране.pdf 14.01.2020 1318 kb   

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор ТО - 123 / 01.04.2020

TO-123-1-04-2020-ЗАЛ 09.04.2020 1140 kb   

Обявление за възлагане на поръчка

възложена поръчка 09.04.2020 4243 kb   

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

изпълнен договор 23.04.2021 2106 kb