Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на автоматизирани, високоточни тотални станции

Референтен No: 111 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 30.10.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 31.10.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор ТО 104 / 13.03.2020

TO-104-13-03-2020-ЗАЛ 17.03.2020 1359 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка