Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на арматурна мрежа и стомана

Референтен No: КС 15-2017-07 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Покани КС 15-2017-07-z.pdf 15.07.2019 753 kb   

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Договори

Договор 266 / 20.09.2019

-266-20-09-2019 25.09.2019 1309 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка