Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка и пускане в експлоатация на един брой адиабатна калориметрична система в изпитвателната въглехимическа лаборатория на рудник „Трояново-север”

Референтен No: 102 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 15.09.2016 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 11:00 на 16.09.2016 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1_102_2016.pdf 27.09.2016 43 kb   

Протокол 2_102_2016.pdf 27.09.2016 42 kb   

Протокол 3_102_2016.pdf 25.10.2016 56 kb   

Протокол 4_102_2016.pdf 25.10.2016 99 kb   

Протокол 5_102_2016.pdf 25.10.2016 72 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор МТ-422 / 24.11.2016

Договор ЗОП 102_2016 30.11.2016 801 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка