Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка и монтаж на климатични инсталации

Референтен No: 123 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 02.10.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 03.10.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол № 1 stamp.pdf 14.11.2018 117 kb   

Протокол № 2 stamp.pdf 14.11.2018 645 kb   

Протокол № 3 stamp.pdf 31.01.2019 328 kb   

Протокол № 4 stamp.pdf 31.01.2019 228 kb   

Протокол № 5 stamp.pdf 31.01.2019 206 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор MT-64 / 27.02.2019

MT-64-27-02-2019-ЗАЛ 06.03.2019 893 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор MT-65 / 27.02.2019

MT-65-27-02-2019-ЗАЛ 06.03.2019 907 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка