Енергийна независимост и национална сигурност

 

Абонаментно сервизно обслужване и поддръжка по електрониката и ел. частта на система за видеонаблюдение

Референтен No: 136 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 22.01.2020 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 23.01.2020 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор 176 / 20.05.2020

TO-176-20-05-2020-ЗАЛ 21.05.2020 3043 kb   

Допълнителни споразумения

споразумение №1 16.02.2021 389 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

за изпълнен договор 23.06.2023 2080 kb