Енергийна независимост и национална сигурност

 

Абонаментно сервизно обслужване и поддръжка по електрониката и ел. частта на система за видеонаблюдение

Референтен No: 136 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 22.01.2020 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 23.01.2020 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади