Енергийна независимост и национална сигурност

 

„ Доставка на материали от стомана“

Референтен No: 104 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 26.09.2016 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 27.09.2016 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение 104-2016-ЗОП.pdf 19.08.2016 393 kb   

Документация

Разяснения

Разяснение № 1.pdf 14.09.2016 96 kb   

Разяснение № 2.pdf 15.09.2016 42 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 27.10.2016 1720 kb   

Протокол 2.pdf 27.10.2016 1938 kb   

Протокол 3.pdf 06.12.2016 1901 kb   

Протокол 4.pdf 06.12.2016 2151 kb   

Протокол 5.pdf 06.12.2016 1634 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване