Енергийна независимост и национална сигурност

 

Задължителни периодични медицински прегледи на персонала на „Мини Марица Изток” ЕАД, съгласно изискванията на Наредба № 3/28.02.1987

Регистрационен No: 126 / 2015

Връзка към АОП: ТУК

Документация

Решение за откриване

Решение за откриване 12.02.2016г. 13:49ч 1366 kb   

Обявление

Обявление 12.02.2016г. 13:49ч 4356 kb   

Документация

Документация 12.02.2016г. 13:49ч 3016 kb   

Чертежи / техническо задание

Указания и образци на документи

Разяснения

Разяснения 07.03.2016г. 16:02ч 38 kb   

Решения по чл.38

Решения по чл.38 09.03.2016г. 15:38ч 1510 kb   

Договори