Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонтно възстановяване на редуктори 40LA2210x16

Регистрационен No: 15 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 21.03.2016 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 09:30 на 15.01.2018 г.

Връзка към АОП: ТУК

Документация

Решение за откриване

Решение за откриване 11.02.2016г. 09:57ч 119 kb   

Обявление

Обявление 11.02.2016г. 09:57ч 239 kb   

Документация

Документация 11.02.2016г. 09:57ч 1636 kb   

Чертежи / техническо задание

Чертежи / техническо задание 11.02.2016г. 09:58ч 59 kb   

Чертежи / техническо задание 11.02.2016г. 09:58ч 13565 kb   

Указания и образци на документи

Протоколи комисия

Протоколи комисия 26.04.2016г. 08:28ч 47 kb   

Протоколи комисия 26.04.2016г. 08:28ч 69 kb   

Протоколи комисия 03.06.2016г. 14:08ч 93 kb   

Протоколи комисия 03.06.2016г. 14:08ч 43 kb   

Протоколи комисия 03.06.2016г. 14:09ч 110 kb   

Протоколи комисия 05.02.2018г. 15:08ч 80 kb   

Протоколи комисия 05.02.2018г. 15:08ч 66 kb   

Протоколи комисия 05.02.2018г. 15:08ч 102 kb   

Решения по чл.38

Решения по чл.38 03.06.2016г. 14:09ч 100 kb   

Решения по чл.38 22.11.2017г. 14:29ч 34 kb   

Решения по чл.38 05.02.2018г. 15:08ч 46 kb   

Решения по чл.38 13.03.2018г. 09:54ч 47 kb   

Гаранции за участие

Гаранции за участие 31.05.2018г. 14:37ч 51 kb   

Гаранции за участие 31.05.2018г. 14:37ч 44 kb   

Гаранции за изпълнение

Гаранции за изпълнение 21.12.2018г. 12:15ч 59 kb   

Договори

Договор 194 / 28.05.2018

Договор 1 28.05.2018г. 14:31ч 2004 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения

Допълнителни споразумения 1 20.06.2018г. 15:54ч 111 kb   

Плащания
Приключен/прекратен

Приключен/прекратен 1 09.01.2019г. 10:45ч 203 kb