Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт на място на силови трансформатори 110kV

Регистрационен No: 91 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 31.08.2015 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 09:30 на 13.10.2015 г.

Връзка към АОП: ТУК

Документация

Решение за откриване

Решение за откриване 24.07.2015г. 09:51ч 121 kb   

Обявление

Обявление 24.07.2015г. 09:52ч 254 kb   

Документация

Документация 24.07.2015г. 09:52ч 2493 kb   

Чертежи / техническо задание

Чертежи / техническо задание 24.07.2015г. 09:52ч 143 kb   

Указания и образци на документи

Протоколи комисия

Протоколи комисия 25.09.2015г. 14:10ч 51 kb   

Протоколи комисия 25.09.2015г. 14:10ч 111 kb   

Протоколи комисия 04.11.2015г. 15:34ч 111 kb   

Протоколи комисия 04.11.2015г. 15:34ч 95 kb   

Протоколи комисия 04.11.2015г. 15:34ч 6341 kb   

Решения по чл.38

Решения по чл.38 04.11.2015г. 15:34ч 161 kb   

Гаранции за участие

Гаранции за участие 18.11.2015г. 14:51ч 34 kb   

Гаранции за участие 18.11.2015г. 14:51ч 33 kb   

Гаранции за участие 20.11.2015г. 09:21ч 54 kb   

Договори